Fundacja Babuszka

Kogo wspieramy?

Fundacja Babuszka to odpowiedź ludzi o dobrym sercu na działania wojenne w Ukrainie. Została stworzona, aby wspierać uchodźców i ułatwić im integrację w polskim społeczeństwie. Z czasem uświadomiliśmy sobie fakt, że niesienie pomocy nie powinno być rozpatrywane w kategoriach: narodowości, wieku czy płci. Dobro, empatia, miłość do bliźniego –
to bezwarunkowe działania.

Obecnie zapewniamy wsparcie w dążeniu do godnego życia w Polsce imigrantom z m.in. Mołdawii, Gruzji, Wenezueli, Kolumbii. W pracy Fundacji najważniejsze są dla nas: elastyczność, determinacja
i nieustanna potrzeba rozwoju.

Witamy w Polsce. Co dalej?

Bariera językowa, brak znajomości przepisów, biurokracja, niesprawiedliwy system wynagradzania – to problemy, które utrudniają właściwą integrację imigrantów w naszym kraju.
Dowiadujemy się o nich podczas rozmów z podopiecznymi Fundacji Babuszka.

Nauczyliśmy się właściwie reagować na potrzeby obcokrajowców –
a nawet wychodzić im naprzeciw. Stworzyliśmy fundusz wsparcia, dzięki któremu możliwe staje się przywrócenie społecznej stabilności każdemu imigrantowi. Wypracowane narzędzia oraz doświadczenie  pomagają nam efektywnie działać w każdej dziedzinie życia.